Historiek

1855 de stichting

In 1855 vatten enkele welgestelde lieden van Schoten het plan op een harmonie te stichten naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de jonge staat België. Onder hen bevinden zich Joannnes Franciscus De Bruyn, Adam Augustinus Mertens, Jos Block en Guillielmus Verbert. Zeker is het niet, maar decennia lang al wordt aangenomen dat de harmonie haar grondslag vond in het koor van de Sint-Cordula-kerk. Een oude overlevering luidt overigens “Wij zongen vroeger, nu blazen wij.”
De allereerste voorzitter van Sinte-Cecilia is industrieel Joannes Fransiscus De Bruyn, van de gelijknamige en pas verhuisde ertsenmaalderij aan de Zaatstraat. Tot 1949 zou een lid van de familie De Bruyn aan het roer van de harmonie blijven staan. Ook bij de penningmeesters doet dit fenomeen zich voor: de familie Mertens zou bijna 130 jaar het geld van de harmonie tellen.

1880 Musicerende families

De vroegste muzikantenlijst dateert van 1880. Hierin komen bekende Schotense familienamen voor zoals: Adriaenssens, B(r)esseleers, Bogers, Claessens, De Weerdt, Dierckx, Geerts, Neutjens, Steynen, Van Camp, e.d. Het zijn vooral kleine zelfstandigen en allemaal zeer actief in het verenigingsleven. Hoewel Schoten toen nog relatief klein was, bezat het al zoveel cafés dat het muziekkorps per 3 maanden van repetitielokaal veranderde.
Gelijklopend met de nationale politieke tendensen krijgt ook het liberalisme in Schoten een gezicht. En zo ontstaat er ook voor de harmonie Sinte-Cecilia een concurrent: de Eendracht (1873), die zich een liberaalkatholiek profiel aanmeet. Later, tijdens het interbellum, zouden er in Schoten nog enkele andere harmonieën bijkomen: de socialistische harmonie Opbeuring, de Gildenharmonie en de harmonie van N.S.B. Deuzeld.

1920 Den Ezel!

1920 is een anekdotisch jaar voor Sinte-Cecilia. August Sprangers, toenmalig muzikant, dirigent en zelfs toondichter, schrijft 'Het lied van den Ezel', naar aanleiding van een uit de hand gelopen verloting van een ezel, die maar liefst 1288,-Bef. opbracht. Het lied wordt ook vandaag nog regelmatig gezongen bij uitstappen van de harmonie. Er werd in datzelfde jaar beslist de strijd aan te gaan tegen de orgels op de kermissen. Volgens het toenmalig bestuur bestaat hiertegen slechts een middel: "de gemeente aansporen om de taks te verhoogen."

1955 Hollandse connectie

De harmonie bestaat honderd jaar. Drie dagen lang wordt er in Schoten gefeest: van banketten en ontvangsten tot taptoes doorheen de gemeente. 28 maatschappijen lopen mee, waaronder de Rooms Katholieke Fanfare De Hoop uit Ossen-drecht (NL) waarmee Sinte-Cecilia een hele tijd verbroedert.

1962 Daar is het uniform

In 1962 worden de muzikanten voor het eerst netjes in uniform gestoken: grijs pak, groen afgeboord en met een kepie op het hoofd. Vijf jaar later werd er nog een schepje bovenop gedaan door een (geüniformeerde) drumband bij de harmonie te voegen. Die drumband heeft tot doel nieuw muzikantenbloed aan te trekken. De jaren zestig eisten ook bij de harmonie immers hun tol: veroudering van muzikanten en geen nieuwelingen ter vervanging. Door de verjongingsoperatie overleeft Sinte-Cecilia de jaren zeventig, dit in tegenstelling tot de meeste andere muziekmaatschappijen in Schoten.

1977 Veldfeest

Het eerste Veldfeest vindt plaats. Het groots opgezet openluchttreffen met diverse harmonies uit de omgeving is een gezellig samenzijn en een manier om geld in het laatje te brengen. De eerste editie vindt plaats op het Withof (Deurnevoetweg). Later zouden de speelpleinen van Horst aan de Horstebaan de vaste locatie voor dit openluchtfeest worden. Sinds enkele jaren vindt het feest binnen plaats, in De Kaekelaar en is het omgedoopt tot Sinte-Ceciliafeest.

1983 Den Blekke wordt geboren

In 1983, een jaar na de benoeming van huidig voorzitter Marcel Brijs, krijgen enkele illustere figuren het idee een reus te maken voor Sinte-Cecilia. Aan beeldhouwerkunstenaar Herman Cornelis wordt opdracht gegeven een hoofd te ontwerpen. Op 4 december wordt hij in het moederhuis geboren als "Den Blekke" (dit was overigens een niet zo vriendelijk bedoelde bijnaam van de harmonie in vroegere jaren). Vervolgens doopt deken Flor Stes hem in de Sint-Cordulakerk en tenslotte wordt hij door toenmalig burgemeester Marcel Imler tot ere-burger van Schoten benoemd op het gemeentehuis. Het moet één van zijn laatste bestuursdaden geweest zijn. Enkele jaren geleden werd de reus helemaal opgekalefaterd door Jos Van Veldhoven.

1990 1100 jaar Schoten

Het 1100-jarig bestaan van Schoten, leidt tot een imposante stoet, waarin zowat iedere Schotense vereniging mee opstapt. Naar aanleiding van dit evenement schreef toenmalig dirigent Marcel De Maeyer een mars die op de Markt wordt uitgevoerd door een tiental korpsen.
In 1992 strijkt bij Sinte-Cecilia een Brechtse dirigent neer in Schoten, Hiëronymus Verheyen. Deze ambitieuze man zet meteen de toon met een adembenemend kerstconcert. Drie jaar later, naar aanleiding van het 140-jarig bestaan, steekt hij een nieuw prestigieus concert in elkaar: drie harmonies, samen goed voor 140 muzikanten, treden samen op in de sporthal voor zo’n 700 toehoorders. Deze Night of the Proms avant la lettre levert de muziekmaatschappij in 1996 de Cultuurprijs van de gemeente Schoten op.

Rony

2005 150 jaar jong

Als oudste actieve vereniging van Schoten is de harmonie verplicht haar 150-jarig bestaan niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Reeds in het najaar van 2004 worden de feestelijkheden ingezet met de wijding van een nieuw vaandel met als peter burgemeester Harrie Hendrickx en als meter muzikant Martha Van Doorslaer. In april 2005 worden muzikanten en bestuur ontvangen op het gemeentehuis met aansluitend een overzichtstentoonstelling in het Kasteel van Schoten. Op muzikaal vlak is het jaar ook een geslaagd jaar: een aperitiefconcert met Voorschoten, afsluiten van het Wereldfestival van Folklore, jubileumshow met de Slisseploeg en Perfavore en tot slot een kerstconcert in de Sint-Cordulakerk. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden.

Vandaag Harmonie nog springlevend

De harmonie bestaat vandaag uit een 50-tal muzikanten, die een heterogene groep vormen: jong, oud, leerkrachten, zelfstandigen, arbeiders, gepensioneerden, studenten… Toch hebben zij allen één doel voor ogen: door wekelijkse repetities een muzikaal geheel te vormen onder de huidige leiding van Rony Verheyen. Een geheel dat in en buiten Schoten elk jaar zorgt voor het opluisteren van een 15-tal officiële en minder officiële activiteiten. Daarbij komen nog het eigen Aperitiefconcert, Teerfeest, Bolhoedparade en Driekoningen zingen want die tradities houdt Sinte-Cecila in ere. Naast het muzikale aspect is ook de vriendschap belangrijk, de Sinte-Cecilia is immers meer dan zomaar een muziekvereniging. Dit alles wordt in goede banen geleid door voorzitter Bruno Bulens.

Niko

2015 Harmonie krijgt nieuwe dirigent en nieuwe voorzitter in één jaar, op hun 160 jarig jubileum

Wegens ondermeer afnemend ledenaantal neemt Rony Verheyen ondanks het denderende succes van Schoten Swingt 2014 de moeilijke beslissing om de fakkel door te geven aan Jazzpianist en muziekleraar Niko Deman, dit na 23 mooie jaren. Rond die periode wordt wegens het plotse einde van het voorzitterschap door Bruno Bulens na 6 jaar dienst, muzikant Geert Valgaeren gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen, mede gezien het drukke jubileumjaar.

Geert

2015 Harmonie krijgt nieuwe dirigent en nieuwe voorzitter in één jaar, op hun 160 jarig jubileum

Hoogtepunt wordt een denderend Jubileumconcert november 2015, nav het 160-jarig bestaan, in samenwerking met Perfavore, Luc Caals en de Slisseploeg, wat resulteert in 3 nokvolle Kaekelaars.

Een nieuwe wind waait door de harmonie. De samenwerking met de gemeentelijke muziekacademie kent onder hen nieuwe impulsen, met de bedoeling terug meer jonge en dynamische muzikanten aan te trekken.

 

Verjonging

Vanaf dat jaar wordt de website in een nieuw kleedje gestoken, ook een Facebook-pagina wordt aangemaakt. Er wordt aandacht geschonken aan foto’s en videofilms van de activiteiten die volgen, om onze vereniging meer in de kijker te brengen. In 2018 wordt zelfs een ware promotiefilm ontwikkeld door Emanuel Maes, gesponsord door de Bode van Schoten!

De volgende jaren verjongen we ook verder ons repertoire:

Plaatselijke samenwerking met locale zangtalenten, zoals Dirk Cassiers, Nicole Adriaenssens en Andy Fontyn resulteert niet alleen in succesvolle optredens tijdens Editie 7 en 8 van Schoten Swingt, optredens in eetcafé ‘Den Trol’, en tijdens de Nationale feestdag, maar ook in het openen van ‘Rock Schoten, waar onze vereniging de zomer van 2015 het podium deelt met de Scabs! 2018 zorgt de Harmonie 2x voor een volle Kaekelaar met de ‘Schotense Beatles’ aan hun zijde.

Het jaarlijks WAK concert, een Kerstconcert in 2016, in samenwerking met de Schotense Academie, en het verplaatsen van onze repetitieruimte naar Dienstencentrum ’t Dorp, tegenover de Academie en op dezelfde locatie als het Samenspel hout- en koperblazers zijn een uiting van de groeiende samenwerking met de Academie en dragen bij tot een nieuwe groei in het aantal muzikanten.

Mede om meer in de belangstelling te komen bij de jongere Schotenaartjes wordt vanaf 2017 met de vereniging terug deelgenomen aan de Sinterklaasstoet.

Supporters-harmonie RAFC – Bestuursverkiezingen – Tappen op ‘Schoten Zingt’

2016 herstelt onze vereniging, onder impuls van Yves Sysmans, een verloren gegane traditie in ere bij RAFC Antwerp, waarbij de supportersclubs voorafgegaan door de kersverse ‘Supporters-harmonie’ de spelers verwelkomen bij het betreden van de ‘Heilige Grasmat van het Bosuilstadion’. Eén van de hoogtepunten wordt het bijwonen van de huldiging van Antwerp als kampioen op de Grote Markt te Antwerpen, én in 2019 worden we zelfs meegevraagd naar het Heizelstadion!

2017 volgen er verder, na goedkeuring van de opgestelde Statuten, voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging Bestuursverkiezingen, deze zullen vanaf dan 3-jaarlijkse herhaald worden.

Vanaf 2019 wordt het spijzen van onze kas door ons jaarlijks terras op de Jaarmarkt verlaten voor tapwerk tijdens ‘Schoten Zingt’.

Rampjaar 2020 – Covid-19 pandemie

2020 wordt voor onze vereniging een rampjaar: op 16 februari overlijdt onze geliefde Ere-voorzitter, Marcel Brijs, op 89-jarige leeftijd. Een maand later daalt een Covid-19 pandemie over ons neer, wat resulteert in een ‘repetitie-lockdown’ tot september! Alle activiteiten dienen ondertussen afgelast te worden! Vanaf september worden, op geleide van een uitgebreid ‘Draaiboek’ onder strikte preventieve maatregelen de repetities hervat, er wordt uitgeweken naar Jeugdhuis Kaddish, omdat het Dienstencentrum om veiligheidsredenen voorlopig niet toegankelijk is voor onze vereniging. Echter, wegens een terug toenemend aantal besmettingen dienen de repetities vanaf 28 oktober terug te worden opgeschort tot 9 juni 2021!

Vanaf woensdag 10 november richt onze vereniging een Jeugdharmonie op, in nauw overleg met de Academie van Schoten en onder de deskundige en zeer gedreven leiding van Bavo Maes!

Maar ook hier steekt de Covid-pandemie stokken in de wielen: reeds na de 3de, door de aanwezige muzikantjes erg gesmaakte, repetitie wordt vanaf begin december een time-out opgelegd!

Ondertussen slaagt onze vereniging met de nodige struikelblokken en progressieve door de overheid opgelegde beperkingen er toch in haar Winterconcert, in samenwerking met Luc Caals, tot een goed einde te brengen, in aanwezigheid van een zeer enthousiast publiek.

2023 start met groot nieuws: onze dirigent, Niko Deman, wordt geselecteerd/gepromoveerd als directeur van Academie Schoten, afdeling Podium. Hiermee neemt hij het roer over van Lisbeth Wolfs, die 23 jaar lang de Academie Schoten met hart en ziel heeft geleid en mee aan de basis staat voor de goede samenwerking van deze Academie met onze vereniging.