Agenda 2018

Wekelijkse bijeenkomst

Elke woensdag van 20:00 tot 22:00

Aanmelden bij Marie-Joseé De Beuckelaer

Contact:
mjdebeuckelaer@telenet.be

Woensdag  03/01  Nieuwjaarsreceptie
Zondag    07/01  Schoten Schol
Woensdag  28/02  Algemene Vergadering
Zondag    11/03  Bolhoedparade
Woensdag  04/04  GEEN repetitie
Zondag    06/05  Concert WAK met GAMW
Woensdag  04/07  Concert Trol
Vrijdag   06/07  Café feestmarkt
Zondag    08/07  Stoet
Zaterdag  21/07  Nationaal kioskconcert  (Kasteel van Schoten)
Zaterdag  22/09  BBQ
Zaterdag  20/10  Sinte Cecilia in Harmonie
Zondag    21/10  Sinte Cecilia in Harmonie
Zondag    14/10  Helpen Putte
Zondag    11/11  Hulde 11 november
Zondag    25/11  Mis en Teerfeest
Woensdag  02/01  Nieuwjaarsreceptie 2019