Word Steunend Lid

Beste muziekvriend

Een organisatie als een harmonie heeft nood aan geld: voor aankoop van muziekinstrumenten, partituren, huur van een repetitielokaal, loon van de dirigent,organisatie van activiteiten en zomeer. Zonder de financiële steun van onze gemeente en van vele muziekvrienden zou het onmogelijk zijn om onze maatschappij draaiende te houden en om Schoten te voorzien van regelmatige concerten.
Ben je dus geïnteresseerd in onze harmonie, en vind je dat de harmoniemuziek binnen onze gemeente Schoten moet blijven bestaan, dan kan u ons altijd steunen door steunend lid te worden van onze Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.
Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten, stuur hiervoor uw e-mailadres naar Jenne Rasquin.

Steunend lid wordt u bij een storting vanaf 20 euro of meer.

Stort uw bijdrage op
BE62 8334 7256 4361
Kon.Harm.Ste-Cecilia
p/a Venstraat 6/4
2900  Schoten