Reclame

Plaats een advertentie

Bent U geïnteresseerd in reclame via onze website?

De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia is te bereiken via de website. U vindt daar alle relevante informatie over onze vereniging. De site is up to date en wordt frequent bezocht. De mogelijkheid bestaat om op de internetpagina uw naamsvermelding te laten opnemen, het logo van uw bedrijf te laten plaatsen of een link naar uw eigen site te laten aanbrengen.

De kosten voor een plaats op de internetpagina bedragen op jaarbasis:
• voor een naamsvermelding € 25,00
• voor het plaatsen van een naamsvermelding met logo € 50,00
• voor het plaatsen van een naamsvermelding met logo en een link naar uw eigen internetsite € 75,00.
Belangstelling voor deze vorm van adverteren kunt u kenbaar maken bij het bestuur via Jenne Rasquin

Of door gewoon een bestuurslid van uw belangstelling in kennis te stellen.

Hartelijk dank voor uw steun.