Historiek notendop

De geschiedenis van Sinte-Cecilia in een notedop

Rond 1854 vatten enkele welgestelde lieden van Schoten het plan op om een harmonie te stichten naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de jonge staat België. Een jaar later is het zover.
De eerste muzikanten waren vooral kleine zelfstandigen, allemaal zeer actief in het verenigingsleven van het toen nog erg kleine Schoten. Hoewel Schoten rond die tijd nog maar amper een 3000 inwoners telde, ontstonden er in de loop van de volgende jaren naast het katholiek-gezinde Ste Cecilia ook nog een liberale, een socialistische harmonie, een Gildenharmonie en een harmonie van de Nationaal Socialistische Beweging Deuzeld.
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan wordt op het Koninklijk Paleis van Laken een aanvraag ingediend om de titel van 'Koninklijke Harmonie' te mogen dragen. Uiteindelijk krijgt Sinte-Cecilia pas op 18 december 1908 de officiële titel van Koning Leopold II toebedeeld.
In de na-oorlogse periode groeit Schoten uit tot een groot dorp en loopt het bevolkingsaantal al snel op tot meer dan 15000, mede als gevolg van de industrialisatie van de Antwerpse regio.

 

In 1962 worden de muzikanten voor het eerst netjes in uniform gestoken: grijs pak, groen afgeboord en met een kepie op het hoofd. Vijf jaar later wordt de drumband geboren, mede met de bedoeling jong bloed aan te trekken. Door de verjongingsoperatie overleeft Sinte-Cecilia de jaren zeventig, dit in tegenstelling tot de meeste andere muziekmaatschappijen in Schoten.
In 1983 wordt onze mascotte geboren: een jaar na de benoeming van voorzitter Marcel Brijs wordt door beeldhouwer-kunstenaar Herman Cornelis het hoofd ontworpen van reus "Den Blekke". Na een officiële doop door deken Flor Stes in de Sint-Cordulakerk wordt hij door toenmalig burgemeester Marcel Imler tot ere-burger van Schoten benoemd op het gemeentehuis.

 

Enkele jaren geleden werd de reus overigens helemaal gerestaureerd door wijlen Jos Van Veldhoven.
In 1992 strijkt bij Sinte-Cecilia een Brechtse dirigent neer: Hiëronymus Verheyen. Deze ambitieuze man zet onze harmonie terug op de voorgrond, resulterend in de Cultuurprijs van de gemeente Schoten in 1996.
Als oudst actieve vereniging van Schoten viert de harmonie haar 150-jarig bestaan niet onopgemerkt: het is een druk muzikaal jaar met een aperitiefconcert in samenwerking de verbroederingsgemeente Voorschoten, de afsluiting van het Wereldfestival van Folklore, een grootse jubileumshow met de Slisseploeg en Perfavore en tot slot een kerstconcert in de Sint-Cordulakerk.
Na een denderend succes van de 6de ‘Schoten Swingt’ editie, een gezellige dansavond, muzikaal ondersteund door onze harmonie, draagt Rony Verheyen in 2015 de fakkel over aan Jazzpianist en muziekleraar Niko Deman, dit na 23 mooie jaren. Na een onverwacht einde aan het voorzitterschap van Bruno Bulens wordt aan muzikant Geert Valgaeren gevraagd om de taak van voorzitter op zich te nemen, mede om het drukke jubileumjaar in goede banen te leiden. Met deze 2 heren waait een nieuwe wind door de harmonie. De samenwerking met de gemeentelijke muziekacademie kent onder hen nieuwe impulsen, en resulteert ondertussen reeds in een nieuwe aanvoer van jonge en dynamische muzikanten, een tendens die zich hopelijk verder doorzet.

Bekijk de volledige geschiedenis hier